Thông tin thị trường bất động sản
Ngân hàng Phương Đông OCB đáp ứng chuẩn an toàn vốn Basel II - Printable Version

+- Thông tin thị trường bất động sản (https://kenhdautu.edu.vn/forum)
+-- Forum: Chuyên mục khác (https://kenhdautu.edu.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: Chia sẻ khác (https://kenhdautu.edu.vn/forum/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Thread: Ngân hàng Phương Đông OCB đáp ứng chuẩn an toàn vốn Basel II (/showthread.php?tid=245)Ngân hàng Phương Đông OCB đáp ứng chuẩn an toàn vốn Basel II - Địa Ốc - 09-12-2017

OCB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc thông qua Basel 2
Ngân hàng Phương Đông (OCB) công bố hoàn thành dự án Basel 2, hai năm sau khi triển khai.
Trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc thông qua Basel 2 - hiệp định Basel thứ hai - với ba trụ cột, cụ thể là yêu cầu về vốn tối thiểu, giám sát và kỷ luật thị trường.

[Image: 6163311884_bcdfb5122a_o_d.jpg]

Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, cho biết việc hoàn thành Dự án Basel 2 sẽ tạo nền móng quan trọng cho việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và sự tin tưởng của các nhà đầu tư và đối tác OCB.
Basel 2 sẽ giúp tăng cường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch trong hệ thống ngân hàng và cải thiện khả năng chống lại rủi ro tài chính và hoạt động mà các ngân hàng phải đối mặt.
Ngân hàng Phát triển Singapore đã cung cấp cho OCB các dịch vụ tư vấn trong khi áp dụng các tiêu chuẩn Basel 2.
Hoàn thành việc tiếp nhận Basel 2 là bước đi quan trọng của OCB, được thành lập năm 1996, trở thành một trong 10 ngân hàng hàng đầu của Việt Nam vào năm 2020.
Năm 2016, OCB đứng thứ 15 trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.